Kuulköpkes

Bedankje Jeugprins Ruben 1e

Geplaatst op: 05-03-2019 door Jack Schattorie

Leef Kuulköpkes, Kwekkerte, Hoeskwakers en anger vastelaovesvierders.

Wie ich ein aantal waeke geleje waerde oetgerope es jeugprins waas ich door ‘t dólle haen. ‘t Leefs wooj ich toen drek alle daag doorgaon mit fees viere. Ich vroog nag aan mien pap en mam, ‘wienee kèn ich baove op dae wage’, mer die zagte... dao mós se toch nag effe ein paar waeke op wachte.

Mer aafgeloupe zónjig waas ’t zo wied... baove op dae wage door de Boekoel en daonao ein groot fees inne zaal mit alle vastelaovesvierders vanne Boekoel. Waat waas det sjiek óm te zeen en mit te make!

Inmiddels zin v’r alweer aan ‘t inj gekómme van de vastelaovindj. Waat is det toch allemaol sjnel veurbiej gegange. Ich kèn allein mer zègke, waat höb ich genaote van alle dinger die ich höb moge doon en belaeve. ‘t Wore allein mer hoogtepuntje keer op keer.

Van miene prinsesjlager dae ederein mit zink, toet baove op de wage en al ‘t angere. ‘t Waas eine tied dae ich noojt meer zal vergaete!

Same mit mien adjes Sting en Dirk, Vors Job, de Kuulköpkes raod, de Dansgarde, Prins Chris I mit zien adjes, de Kwekkerte en häör Prinsekapel, de Aadprinse, Prins Sem I mit zien adjes, de Hoeskwakers en alle angere vastelaovesvierders höbbe veur d’r ein super sjiek fees van gemaak. Ech super bedank allemaol!

Es lètste wil ich nag ein paar miense sjpesiaal bedanke... det zin alle Aadprinse die altied klaorstjaon en alles regele veur de Kuulköpkes. Vors Bjorn, dae ós ouch ein aantal kere mit haet genaome op sjleiptouw. De begeleiding van de Dansgarde, die dit jaor 2 dansgardes höbbe mótte begeleide. Angelique, Melanie, miene pap én miene opa veur ‘t make van miene prinsesjlager. En natuurlik mien adjes Sting en Dirk, same höbbe veur super sjone momente belaef. Hersjtikke bedank hiejveur!

Es lètste natuurlik nag mien mam, miene pap en mien broor Jurg, det die ‘jao’ höbbe gezag wie ze kwome vraoge of ich jeugprins wól waere en veur alles waat ze veur mich geregeld höbbe. Super bedank!

Det waas ‘t denne, names mich en mien adjes allemaol hersjtikke bedank en toet ‘t volgend jaor, mit ‘t 5 x 11 jubelejum fees van de Kuulköpkes!  Den sjloet ich noe veur de ‘allerlètste’ keer aaf mit miene sjpreuk, det is:

EFFE NEET BALLE, VEUR GAON FEESTE MIT Z’N ALLE!

BOEKOEL ALAAF

2019 Ruben 1e (Vintcent) Jeugprins Kuulköpkes

Geplaatst op: 19-01-2019 door Jack Schattorie

Leef Kuulköpkes, Kwekkerte, Hoeskwakers en anger vastelaovesvierders. 

Waat vinj ich ‘t sjoon det ich hiej noe moog sjtaon es 55ste jeugprins vanne Kuulköpkes. Zo wie de meiste miense waal wete, sjpraek ich normaal eigelik gein plat. Mer veurig jaor haet eine wieze aadprins Ton de derde vanne Kwekkerte, taege mich gezag: “Esse ootj jeugprins wils waere, den mósse waal plat kènne kalle!”

Ómdet ich heel gaer jeugprins wooj waere höb ich dus good nao dae wieze raod geloesterd en bön dus mer flink gaon oefene mit miene pap... en dit is dus ‘t rezultaat. 

Veur degene die mich nag neet kènne, ich woon oppe Weverskamp same mit mien mam Cindy, miene pap Guido en mien broor Jurg. In miene vrieje tied doon ich gaer game en natuurlik foetballe.

Ich höb in eder geval heel väöl zin óm same mit Prins Chris I en Hoeskwakerprins Sem I ein feesje te gaon bouwe, mer det kèn ich natuurlik neet zónger mien twee adjudante die ouch sjtaon te popele óm draan te gaon. Miene eerste adjudant i Sting ! Miene tweede adjudant is Dirk ! 

Veur zin der in eder geval klaor veur. Nao die sjoon leedjes van Prins Chris en Hoeskwakersprins Sem kèn ich natuurlik neet achterblieve! Ouch ich höb eine prinse sjlaager dit jaor! De teks is neet zo moejjelik dus doot allemaol mit! En natuurlik nag miene sjpreuk, en dae is: 

EFFE NEET BALLE, VEUR GAON FEESTE MIT Z’N ALLE!

BOEKOEL ALAAF

Kuulköpkesjeugprins Ruben I, Vintcent.

Programma Dansgarde en Kuulköpkes raod

Geplaatst op: 31-12-2018 door Jack Schattorie

Vriedig 11 jannewarie.

Jeugraod Pekske aafhaole, óm 18:55 oer in het Kwekkertepelies (Kefee Soranus).  Inj óm óngeveer  19:22 oer.

Zaoterdig 12 jannewarie.

Bezeuk Raod  aan de Prinsebal vanne Kwekkerte in de Kwekkertepool. Biejeinkómme óm 20.33 oer aan ’t Kwekkertepelies (kefee Soranus). Inj óm óngeveer  22:55 oer. Den gaon veur same nao boete! Veur gaon d’r van oet det de eljers d’r veur zorge, det häör kinjer toeskómme. Blieve ze nag langer in ’t Kwekkertepelies (al den neet mit de eljers), den waal zónger uniform. Zorg dus in det geval veur anger kleijer (T-shirt moog).

Vriedig 18 jannewarie.

Prins(es) oetrope van de Hoeskwakers. Raod Biejeinkómme óm 19:55 oer Kwekkertepelies (kefee Soranus). Den gaon veur same mit de Kwekkerte nao de Hoeskwakersbal in de Kwekkertepool (Hermeniezaal). Aafgeloupe veur de Kuulköpkes óm óngeveer 22.22 oer. Veur gaon d’r van oet det de eljers d’r veur zorge, det häör kinjer toeskómme.

Zaoterdig 19 jannewarie.

17:33 oer Vastelaovesmès in de Theresiakèrk, geduipte kinne ein hostie haole, neet geduipte ein kreutske es de hostie weard oetgedeild. Aansjloetend Jeugprinsebal in de Kuulköpkespool (jeughoes de Kamp). Biejeinkómme Raod en Dansgarde óm 17.11 oer aan de Kamp. Neet vergaete, ugge top 3 vastelaovesmeziek in levere! Optraeje Dansgarde +/- 19:11 beide groepe same en +/- 20:55 1e groep en +/-21:11 oer 2e groep (Dansgarde is den klaor veur vandaag). Jeugprinsebal is aafgeloupe óm 21:55 oer.

Maondig 21 jannewarie.

17:00 oer Jeugprinsefotoos make mit zien Adjudante, aansjloetendj groepsfoto alle Prinse en adjudante van de Kwekkerte en Hoeskwakers. Biej Aneta Martens in de studio.

Zaoterdig 9 fibberwarie. (programma ónger veurbehoud)

Groepsfoto make biej Aneta, Dansgarde (12:33 oer) en jeugraod  (12:55 oer).Aansjloetend nao ’t BCL jeugprinsetreffe 2019 in Remunj.

Zaoterdig 9 fibberwari. (programma ónger veurbehoud)

Bezeuk Raod en Dansgarde aan ’t BCL jeugprinsetreffe 2019, georganiseerd door V.V. de Kaketoes Remunj. Veur gaon mit eige verveur. Vertrekke óm 13.11 oer biej Aneta, Optraeje Dansgarde. Truuk in ‘t Kwekkertepelies (kefee Soranus). óm  17:11 oer Veur gaon d’r van oet det de eljers d’r veur zorge, det häör kinjer toeskómme.

Zaoterdig 16 fibberwarie(ónger veurbehoud)

Bezeuk Dansgarde aan de vastelaoves middig van de bejaarde van Amaliahof Zjwame. Optraeje Dansgarde.

Ekstra Programma ? Wins van de Prins?: Det heurt geur nog. 

Vriedig 22 fibberwarie

Bezeuk Raod en Dansgarde aan de vastelaovesbal van voetbalklup Boekoel in de kantine, dit is op vriewillige basis!  Moog waal, mót neet! Biejeinkómme óm 19.55 oer biej ’t Kwekkertepelies (café Soranus), den gaon veur same mit de Kwekkerte en Hoeskwakersnao de voetbalklup. Optraeje Dansgarde +/- 21:11 oer (Dansgarde is den klaor veur vandaag). Veur gaon d’r van oet det de eljers van de Dansgarde d’r veur zorge, det häör kinjer toeskómme (aafhaole biej de voetbalklup). Aafgeloupe veur de Raod óm 21:55 oer. Veur gaon d’r van oet det de eljers d’r veur zorge, det häör kinjer toeskómme (aafhaole biej de voetbalklup). Blieve ze nag langer in de kantine (al den neet mit de eljers), den waal zónger uniform. Zorg dus in det geval veur anger kleijer.

Zaoterdig 23 fibberwarie.

11:33 oer Trompetter foto make, café de Breer in Remunj. Hiej geit allein de Jeugprins mit zien Adjudante, Kwekkerte Prins en Vórs van de Kwekkerte nao toe. Vertrekke biej Vórs van de Kwekkerte om 10:55 oer.

Zónjig 24 fibberwarie.

Bezeuk Raod en Dansgarde aan de prinseresepsie in ’t Kwekkertepelies. Biejeinkómme in de kefee van ’t Kwekkertepelies óm 13.55 oer. Optraeje Dansgarde +/- 14:11 oer. Idderein moog zelf weite wanneer geur nao hoes gaot, es t mer neet later den 17:33 oer is. Veur gaon d’r van oet det de eljers d’r veur zorge, det häör kinjer toeskómme. Blieve ze nag nag langer in ’t Kwekkertepelies (al den neet mit de eljers), den waal zónger uniform. Zorg dus in det geval veur anger kleijer (T shirt moog). De Jeugprins moog onger verantwaording van zien eljers langer blieve.

Vriedig 1 meert. (programma ónger veurbehoud)

Vastelaovindj vanne sjool in ’t jeughoes, van 9:44 toet 12:33 oer. Allein de Jeugprins, Adjudante en Vórs Job doon hiej aan mit in uniform. Optraeje Dansgarde in eige vastelaoves kleijer.

Zaoterdig 2 meert.

Sjleuteleuverdrach in Remunj, Vertrekke biej Ben en Carla  om 9:11 oer. Hiej geit allein de jeugprins en adjudante nao toe onger begeleiding van Vórs Bjorn van de Kwekkerte. Aansloetendj sjoonsversierde raam oetzeuke, same mit Aad Prins Marcel 1e en Aad Prins Jack III

Optoch Zónjig 3 meert.

Dansgarde haet vandaag gein programma. Biejeinkómme Raod óm 13.55 oer oppe Beneje Boekoel. Nao de optoch eers verzamele in het biljart-hok van café Soranus. Den same eine gezellige middig in ’t Kwekkertepelies. Mit optraejes van diverse artieste. Idderein moog zelf weite wanneer geur nao hoes gaot, es t mer neet later den 20:33 oer is. Geur moog tössedoor get gaon aete (frietje of zo). Veur gaon d’r van oet det de eljers d’r veur zorge, det häör kinjer toeskómme. Blieve ze nag nag langer in ’t Kwekkertepelies (al den neet mit de eljers), den waal zónger uniform. Zorg dus in det geval veur anger kleijer (T shirt moog). De Jeugprins moog onger verantwaording van zien eljers langer blieve. 

Maondjig 4 meert.

Vanaovindj hosse en sjpringe in de Kuulköpkespool. Veur beginne Raod en Dansgarde óm 17.33 oer. Róndj 18.33 oer kump de Kwekkerteprins op bezeuk.  Optraeje Dansgarde +/- 18:44 oer,  (Dansgarde is daonao klaor veur vandaag en kinne zich den omkleije veur ’t priesdanse: +/- 19:33 oer). De aovindj sjtop óm 20.22 oer. De Raod geit den mit eine polenaes oppe meziek vanne Prinsekepel nao boete. 

Dinsdig 5 meert.

Bezeuk Raod en Dansgarde nao “‘t Remunjs Garde treffe” in de Donderie vanne Donderböl. Biejeinkómme in de kefee van ’t Kwekkertepelies óm 13:55 oer. Optraeje Dansgarde. 16:11 oer zin veur truuk oppe Boekoel wo veur verder gaon mit ós eige programma. Veur gaon mit eige verveur. Sjmiddes get aete biej de Jeugprins. Biejeinkómme óm 16:22 oer biej de jeugprins toes. Dit aete doert toet 17:22 oer, wonao veur rechsjtreeks nao de Kuulköpkespool gaon. Aafsjloetbal, veur beginne Raod en Dansgarde óm 17.33 oer. Róndj 18.33 oer kump de Kwekkerteprins op bezeuk.  Optraeje Dansgarde +/- 18:55 oer en  Mieske 19:11. Óm 20.22 oer sjloeting vanne jeugvastelaovindj 2019 door de Jeugprins.

 

Sjoone Vastelaovindj Same!