't Kwekkerte nuujs vanne Boekoel!

Prins Juul I

Geplaatst op: 07-01-2017 door Kim Vervoort

ZDH Prins Juul I oetgerope es 68e prins biej CV De Kwekkerte Boekoel!

Op zaoterdig 7 jannewarie waerde in eine boemvolle Kwekkertepool Juul Goertz oetgerope es nuuje veurgenger biej CV De Kwekkerte.
Naodet eers prins Thijs I aafsjied kos numme es prins en opgenaome waerde bie de Aad-prinse waerde ’t sjpannend!
De geruchtemeule ging nog heller draeje idderein vroog zich aaf waem oet det wild west decor kwaam.
Sjtief van de zenuwe kwaam oeteindelik Prins Juul I nao veure toe! ’T Grote zjwiege waas veurbiej!
Zelf maakte der zin adjudante bekintj, zien breurke Bob Goertz en gooje kammeraod Dominique Clumpkens!
Beide zin zelf jeugdprins gewaes bie os Kuulköpkes. Es ’t den neet good kump!!
Same deeje ze de eerste eige gemaakte prinsesjlager vanne Boekoel en waas ’t tied om duchtig draan te gaon!
Prins Juul I zal mit zien gevolg door ’t vastelaoves sezoen gaon mit de sjpreuk: ‘’MAAK ’T MIT’’
Juul is vriejgezel en woont toes bie aad-prins Koos I en Karin die euverigens pas 2 daag veur ’t oetrope heurde waat d’r dit sezoen ging gebeure.
Naodet Juul aafgelaupe zomer zien Sjtudi haet aafgerondj is der begos es HSE Officer bie Caradon Stelrad.
Dao is der verantjwaordelijk veur veiligheidszaken binne ’t bedrief.
In ziene vriejetied is d’r heel drök es dageliks besjtuurslid bie C.V. De Kwekkerte en zal hae vanaaf volgend sezoen de veurzittershamer gaon bedwinge.
Ouch bie VV Boekoel zit hae in zoget elke kemmisie die ze höbbe! En is hae leider van ’t eerste elftal.
Een belke trappe probeert d’r zelfs ouch nog op zunjigmorge.
ZDH Prins Juul I en C.V. De Kwekkerte zeen uch heel gaer truuk tiedes deze vastelaovindj!!
Haaj ós websait en Facebookpagina in de gate veur alle sjoon aktiviteite die kommend sezoen gaon plaatsvinje!
Veur höbbe weer ein paar geweldige daag in ‘t veuroetzich!
Op zónjig 19 fibberwarie zit g’r vanaaf 14:44 van herte oetgeneudigd op de Prinseresepsie van ZDH Prins Juul I en zien gevolg.
MAAK ’T MIT!!
C.V. De Kwekkerte Boekoel

 

Bedank!

Geplaatst op: 10-02-2016 door Kim Vervoort

Names Prins Thijs I mer zeker ouch names C.V. de Kwekkerte wille veur gaer idderein bedanke dae op waat veur meneer den ouch ein biedrage haet geleverd aan deze geweldig sjoone vastelaovindj. ’t Belaofde van te veure al ein heel kort sezoen te waere, en es veur noe vandaag dao op truuk kieke, is kort mer krachtig de innigste meneer om dit sezoen te ómsjrieve! Ein sezoen wo in veur waal weer emes de Sef van Buggenum ere-medalie oet höbbe moge reike. Die medalie die bedoeld is veur miense die zich gedoerende ein lange periode ontzettend hel en mit väöl iefer höbbe ingezat veur de gemeinsjap en in ’t bezónjer de vastelaovindj. Tiedes de prinseresepsie höbbe veur dees medalie oetgereik aan Bert Rutten. Bert, sinds 1978 biej zo good es alle aktiviteite van de Kwekkerte aanwezig gewaes, haet zich bezónjer nuttig gemaak in de Boekoelse vereinigingswereld. Jaore lang haet d’r zich veur de gemeinteraod in Zjwame ingezatte en zoot d’r in ‘t besjtuur biej de voetbalklup, biljaarklup en de hermenie. Daobiej is d’r ouch binne die vereiniginge biej diverze jubilea kemissies betròkke gewaes. Weer ein veurbeeld van emes dae Boekoel leef haet, laote veur trots zin op miense wie Bert.

Gaer zeen veur uch vanaovindj nag eine keer truuk tiedes ‘t hering sjèlle en anges biej de sjtart van ‘t volgend sezoen! Bedank!

De 33 jäörige Thijs I Thissen Kwekkerteprins 2016!!

Geplaatst op: 09-01-2016 door Kim Vervoort

Zaoterdig 9 jannewarie waerde Thijs I oetgerope es nuuje heerser van ’t Kwekkerteriek Boekoel. Naodet aafsjied waas genaome van zienne veurgenger Aad Prins Paul I waerde ‘t pas ech sjpannend! Wie einmaol de deure waerde geäöpend kwaam ederein terech in eine grote kleijerwinkel en nome de Kwekkerte uch mit op een ontdèkkingsreis nao de nuuj uniforme vanne Raod van Ellef en Prinsekepel. Geheel onverwachs kreeg de complete vereiniging nuuj uniforme. Dit, omdet veur den nag sjterker en completer veur de daag kènne kómme! Wie einmaol de rouk waas opgetrokke waerde ’t tied veur de grootste sjter van de aovindj bekènd te make! Naodet ouch Prins Thijs I een nuuj prinsepak haaj gescoord en det aangetrokke haaj in ‘t pashökske op de buun waerde hae geprizzenteerd es 67ste Kwekkerteprins.

Prins Thijs I zal dit sezoen regere mit zienne sjpreuk: “Laot gaon”!

Thijs is getrouwd mit Mieke en is vader van Teun en Lot. Wie in een ech sprookjeshuwelik wonen ze same in kasjteel ‘t Sjpik oppe Rao in Boukoul. Thijs vintj ‘t geweldig om get te klómmele op zien Sjpik, want dao is tensjlotte altied waal werk. Daonaeve is Familie Thissen zeer muzikaal. Mieke sjpeelt biej de hermenie oppe Boukoul en Thijs is gitaris in een bendje. Veur een gooj partie skwasj drejt ozze Prins de henj neet om. In 1995 waas hae al ‘ns Jeugprins van De Kuulköpkes.

Zien 2 adjudante die veur ’t eers in de Boekoelse gesjiedenis in een ludiek uniform rondjloupe zin Guido Vintcent en Aad Prins Ton III Simons. Wie ze zellef zègke is Guido heel henjig en kreatief mit kompjoeters en facebook, en Ton doorgewinjterd (al de 3e keer) adjudant. Mit die sjteun mót ’t gein probleem zin om de vastelaovindj door te trekke.

Prins Thijs 1ste en CV De Kwekkerte zeen uch heel gaer trök op ein activiteit binnekort. Kiek veur meer info op kwekkerteboekoel.nl en bön d’r biej!!

Wilt geur ozze prins en zien gevolg een hendje kómme gaeve of zit g’r benuujd nao os nuuj uniforme, den zit geur biej deze van herte oetgeneudj op ozze Prinseresepsie op zónjig 31 jannewarie vanaaf 14.44 oer.

Laot gaon!

CV De Kwekkerte Boekoel