't Kwekkerte nuujs vanne Boekoel!

Bedank!

Geplaatst op: 07-03-2017 door Kim Vervoort

Names Prins Juul I, mer zeker ouch names C.V. de Kwekkerte wille veur gaer idderein bedanke, dae op waat veur meneer den ouch ein biedrage haet geleverd aan deze geweldig sjoone vastelaovindj!
Idders keer opnuuj kènne veur geneete van de grote getale miense, jonk en aad, totaal geine laeftied aan vas te knuipe, mer die waal iddere keer wéér aanwezig zin, biej al die feesjes die op touw gezatte waere. Idder jaor opnuuj, zeen veur sjoon creaties in de optoch, nuujsjierige miense tiedes 't prinsebal, ein dörp waat oetlup tiedes de prinseresepsie, eine houp luuj die sjitterend verkleijd binne kómme loupe oppe thema-aovindj, en ouch heel väöl miense die op vastelaovesdinsdig same mit ós aafsjied wille numme van de vastelaovindj. Bedank! Dit guf waal aan wo ein klein dörp, héél groot in kin zin. Geur maak det veur hiej volgend jaor geweun mit verder gaon!

Bedank!

Prins Juul I

Geplaatst op: 07-01-2017 door Kim Vervoort

ZDH Prins Juul I oetgerope es 68e prins biej CV De Kwekkerte Boekoel!

Op zaoterdig 7 jannewarie waerde in eine boemvolle Kwekkertepool Juul Goertz oetgerope es nuuje veurgenger biej CV De Kwekkerte.
Naodet eers prins Thijs I aafsjied kos numme es prins en opgenaome waerde bie de Aad-prinse waerde ’t sjpannend!
De geruchtemeule ging nog heller draeje idderein vroog zich aaf waem oet det wild west decor kwaam.
Sjtief van de zenuwe kwaam oeteindelik Prins Juul I nao veure toe! ’T Grote zjwiege waas veurbiej!
Zelf maakte der zin adjudante bekintj, zien breurke Bob Goertz en gooje kammeraod Dominique Clumpkens!
Beide zin zelf jeugdprins gewaes bie os Kuulköpkes. Es ’t den neet good kump!!
Same deeje ze de eerste eige gemaakte prinsesjlager vanne Boekoel en waas ’t tied om duchtig draan te gaon!
Prins Juul I zal mit zien gevolg door ’t vastelaoves sezoen gaon mit de sjpreuk: ‘’MAAK ’T MIT’’
Juul is vriejgezel en woont toes bie aad-prins Koos I en Karin die euverigens pas 2 daag veur ’t oetrope heurde waat d’r dit sezoen ging gebeure.
Naodet Juul aafgelaupe zomer zien Sjtudi haet aafgerondj is der begos es HSE Officer bie Caradon Stelrad.
Dao is der verantjwaordelijk veur veiligheidszaken binne ’t bedrief.
In ziene vriejetied is d’r heel drök es dageliks besjtuurslid bie C.V. De Kwekkerte en zal hae vanaaf volgend sezoen de veurzittershamer gaon bedwinge.
Ouch bie VV Boekoel zit hae in zoget elke kemmisie die ze höbbe! En is hae leider van ’t eerste elftal.
Een belke trappe probeert d’r zelfs ouch nog op zunjigmorge.
ZDH Prins Juul I en C.V. De Kwekkerte zeen uch heel gaer truuk tiedes deze vastelaovindj!!
Haaj ós websait en Facebookpagina in de gate veur alle sjoon aktiviteite die kommend sezoen gaon plaatsvinje!
Veur höbbe weer ein paar geweldige daag in ‘t veuroetzich!
Op zónjig 19 fibberwarie zit g’r vanaaf 14:44 van herte oetgeneudigd op de Prinseresepsie van ZDH Prins Juul I en zien gevolg.
MAAK ’T MIT!!
C.V. De Kwekkerte Boekoel

 

Bedank!

Geplaatst op: 10-02-2016 door Kim Vervoort

Names Prins Thijs I mer zeker ouch names C.V. de Kwekkerte wille veur gaer idderein bedanke dae op waat veur meneer den ouch ein biedrage haet geleverd aan deze geweldig sjoone vastelaovindj. ’t Belaofde van te veure al ein heel kort sezoen te waere, en es veur noe vandaag dao op truuk kieke, is kort mer krachtig de innigste meneer om dit sezoen te ómsjrieve! Ein sezoen wo in veur waal weer emes de Sef van Buggenum ere-medalie oet höbbe moge reike. Die medalie die bedoeld is veur miense die zich gedoerende ein lange periode ontzettend hel en mit väöl iefer höbbe ingezat veur de gemeinsjap en in ’t bezónjer de vastelaovindj. Tiedes de prinseresepsie höbbe veur dees medalie oetgereik aan Bert Rutten. Bert, sinds 1978 biej zo good es alle aktiviteite van de Kwekkerte aanwezig gewaes, haet zich bezónjer nuttig gemaak in de Boekoelse vereinigingswereld. Jaore lang haet d’r zich veur de gemeinteraod in Zjwame ingezatte en zoot d’r in ‘t besjtuur biej de voetbalklup, biljaarklup en de hermenie. Daobiej is d’r ouch binne die vereiniginge biej diverze jubilea kemissies betròkke gewaes. Weer ein veurbeeld van emes dae Boekoel leef haet, laote veur trots zin op miense wie Bert.

Gaer zeen veur uch vanaovindj nag eine keer truuk tiedes ‘t hering sjèlle en anges biej de sjtart van ‘t volgend sezoen! Bedank!