Kuulköpkes

Bedankje Jeugpins Job 1e

Geplaatst op: 13-02-2018 door Jack Schattorie

Leef Kuulköpkes, Hoeskwakers, Kwekkerte en alle miense die noe hiej zin,

Eigelik wil ich deze bedank sjpiets nag neet veurlaeze. Ich vinj ‘t nag väöl te sjiek óm prins te  zin. Mer ‘t mót, de vastelaovindj is bienao veurbiej. Geweldig en super sjoon det ich DIT höb moge mitmake. Jeugprins te zin oppe Boekoel!!!!!Van ’t moment, det ich…… mit väöl zenewe inne boek,  bön oetgerope,  toet noe woor ……. SUPER GAAF!!!! 

Same mit prins Bart 1 en Prins Job 1 höbbe veur eine hele sjone tied gehad. Dit nump geine ós meer aaf. Bedank  hiejveur.Ederein oet ‘t dörp wil ich  bedanke veur de kaertjes, kedoos en sjoon wäörd. De Vastelaovindj LAEF oppe Boekoel!!! Mien adjes Venna en Jurg, bedank det geur euveral mit  haer  zit gegange. Vors Jarno, geweldig wie des doe mich ‘t prinssjap höbs euvergedrage, bedank.

Kuulköpkes en dansgarde sjoon det veur altied mit zoväöl örges haer kóste gaon, ouch uch wil ich bedanke. De aad prinse…….. Bedank veur deze sjone jeugvastelaovindj!!!!! Kwekkerte en Hoeskwakers bedank, SAME woor ‘t zo sjoon. Alle miense die d’r veur höbbe gezorg det deze vastelaovindj weer ein suukses woor, bedank. Ich dörf gein name te numme, bön väöl te bang det ich emes zól vergaete. 

Pap, mam, Dana en Venna bedank veur alles waat geur gedaon höb zodet ICH jeugprins moogde zin. Den nag eine keer miene sjpreuk:

NEET HOLLANDS LALLE, MER PLAT KALLE  Boekoel Alaaf.

2018 Job 1e (Balendonck) Kuulköpkesprins

Geplaatst op: 13-01-2018 door Jack Schattorie

Leef miense,

Hiej sjtaon ich den, jeugprins Job 1e van de Kuulköpkes.

Ich woon oppe Rao mit mien pap en mam, mien zus Dana (aad Hoeskwakers prinses) en Venna (aad Schoolprinses). Vastelaovindj viere daon veur gaer.

Es klein menke rende ich hiej al róndj in mien prinse pekske. Mer zo es Jarno zóng in zien leedje: “waal gehaop, mer noojt gedach” .

Ich vinj ‘t super gaaf mer ouch sjpannend det ich jeugprins vanne Boekoel moog zin. Gelökkig höb ich twee adjudante die mich euveral zólle biesjtaon.

Miene eerste adjudant is eine echte vrundj wo ich gaer mit daon foetballe en game. Miene adjudant is Jurg (Vintcent). Miene tweede adjudant is mien zus Venna.

Ich zal vanaaf vandaag mien bès daon óm plat te kalle. En daoróm miene sjpreuk:

NEET HOLLANDS LALLE, MER PLAT KALLE

Boekoel Alaaf

Programma Kuulköpkes

Geplaatst op: 23-12-2017 door Jack Schattorie

Vriedig 24 november.

Jeugraod Pekske aafhaole, óm 19:00 oer in het Kwekkertepelies (Kefee Soranus).  Inj óm óngeveer  19:22 oer.

Zaoterdig 25 november.

Bezeuk Raod en Dansgarde aan 't jeugtreffe van de BCL Treffe 2017, georganiseerd door CV De Berggeite: Schaapsweg 24, 6077 CG Sint Odiliënberg.Biejeinkó mme in de kefee (Soranus) van 't Kwekkertepelies óm 12:22 oer. Veur vertrekke óm 12:33 oer en zin rondj 17:55 weer truuk.

Zaoterdig 6 jannewarie.

Bezeuk Raod  aan de Prinsebal vanne Kwekkerte in de Kwekkertepool. Biejeinkómme óm 20.33 oer aan 't Kwekkertepelies (kefee Soranus). Inj óm óngeveer  22:55 oer. Den gaon veur same nao boete!

Vriedig 12 jannewarie.

Prins(es) oetrope van de Hoeskwakers. Raod Biejeinkómme óm 19:55 oer Kwekkertepelies (kefee Soranus). Den gaon veur same mit de Kwekkerte nao de Hoeskamer. Aafgeloupe veur de Kuulköpkes óm óngeveer 22.22 oer.

Zaoterdig 13 jannewarie.

17:33 oer Vastelaovesmès in de Theresiakèrk mit aansjloetend Jeugprinsebal in de Kuulköpkespool (jeughoes de Kamp). Biejeinkómme Raod en Dansgarde óm 17.11 oer aan de Kamp. Neet vergaete, ugge top 3 vastelaovesmeziek in levere! Optraeje Dansgarde +/- 19:11 en +/- 21:11 oer Jeugprinsebal is aafgeloupe óm 21:55 oer.

Maondig 15 jannewarie.

17:00 oer Jeugprinsefotoos make mit zien Adjudante, aansjloetendj groepsfoto alle prinse en adjudante van de Kwekkerte en Hoeskwakers. Biej Aneta Martens in de studio.

 

Ekstra Programma Wins van de Prins?: Det heurt geur nog.

 

Zaoterdig 27 jannewarie

Bezeuk Dansgarde aan de vastelaoves middig van de bejaarde van Amaliahof Zjwame. Optraeje Dansgarde.

Vriedig 2 fibberwarie(ónger veurbehoud)

Bezeuk Dansgarde aan vastelaovesbal van BSO Swalmen. Optraeje Dansgarde.

Vriedig 2 fibberwarie

Bezeuk Raod en Dansgarde aan de vastelaovesbal van voetbalklup Boekoel in de kantine, dit is op vriewillige basis. Moog waal, mot neet! Biejeinkómme óm 19.55 oer biej 't Kwekkertepelies (café Soranis), den gaon veur same mit de Kwekkerte en Hoeskwakers nao de voetbalklup. Optraeje Dansgarde +/- 21:11 oer. Aafgeloupe veur de Raod óm 21:55 oer.

Zaoterdig 3 fibberwarie.

+/- 12:00 oer Trompetter foto make, café de Breer in Remunj. Hiej geit allein de Jeugprins same mit zien Adjudante en Vors Jarno mit Kwekkerte Prins en Vors van de Kwekkerte Bjorn nao toe. Vertrekke biej Bjorn om 11:33 oer.

Zoaterdig 3 fibberwarie.

Groepsfoto make biej Aneta, Dansgarde (14:00 oer) en jeugraod (14:22 oer). Aansjloetend nao 't LVKA in Sustere.

Zaoterdig 3 fibberwarie.

Deilname Dansgarde aan 't LVKA, Limburgse Jeugkampioenschappen voor buutterednen, dans of parodie, in Zaal Mirage, Stationsstraot 7 te Sustere. Veur gaon mit eige verveur. Vertrekke óm 14.44 oer biej Aneta, Truuk in 'tt Kwekkertepelies (kefee Soranus). óm 17:44 oer.

Zònjig 4 fibberwarie.

Bezeuk Raod en Dansgarde aan de prinseresepsie in 't Kwekkertepelies. Biejeinkómme in de kefee van 't Kwekkertepelies óm 14.55 oer. Optraeje Dansgarde +/- 15:11 oer. Idderein moog zelf weite wanneer geur nao hoes gaot, es t mer neet later den 18:33 oer is. Sjpraek dit toes waal dudelik aaf waat geur doot, es geur nao hoes gaot laot Aad Prins Marcel of Aad Prins Jack get weite. 

Vriedig 9 fibberwarie. (programma ónger veurbehoud)

Vastelaovindj vanne sjool in 't jeughoes, van 9:44 toet 12:33 oer. Allein de Jeugprins, Adjudante en Vors Jarno doon hiej aan mit in uniform. Optraeje Dansgarde in eige vastelaoves kleijer.

Zaoterdig 10 fibberwarie.

Sjleuteleuverdrach in Remunj, Vertrekke biej Ben en Carla, óm 9:11 oer.Hiej geit allein de jeugprins en adjudante mit vors Jarno nao toe onger begeleiding van Vors Bjorn van de Kwekkerte.

Optoch Zònjig 11 fibberwarie.

Dansgarde haet vandaag gein programma. Biejeinkómme Raod óm 14.00 oer biej aad-prins Pierre 2e Beneje Boekoel. Nao de optoch eers verzamele in het biljart-hok van café Soranus. Den same eine gezellige middig in 't Kwekkertepelies. Mit optraejes van diverse artieste.Idderein moog zelf weite wanneer geur nao hoes gaot, es t mer neet later den 19:55 oer is. Geur moog tössedoor get gaon aete (frietje of zo). Sjpraek dit toes waal dudelik aaf waat geur doot, es geur nao hoes of get eate gaot laot Aad Prins Marcel of Aad Prins Jack get weite!

Maondjig 12 fibberwarie.

Vanaovindj hosse en sjpringe in de Kuulköpkespool. Veur beginne Raod en Dansgarde óm 17.33 oer. Róndj 18.33 oer kump de Kwekkerteprins op bezeuk. Optraeje Dansgarde +/- 18:44 oer, (Dansgarde is daonao klaor veur vandaag en kinne zich den omkleije veur 't priesdanse: +/- 19:33 oer). De aovindj sjtop óm 20.22 oer. De Raod geit den mit eine polenaes oppe meziek vanne prinsekepel nao boete.

Dinsdig 13 fibberwarie.

Bezeuk Raod en Dansgarde nao 't Remunjs Garde treffe in de Donderie vanne Donderie. Biejeinkómme in de kefee van 't Kwekkertepelies óm 13:55 oer. Optraeje Dansgarde. 16:11 oer zin veur truuk oppe Boekoel wo veur verder gaon mit òs eige programma.

Sjmiddes get aete biej de jeugprins. Biejeinkómme óm 16:22 oer biej de jeugprins toes. Dit aete doert toet 17:22 oer, wonao veur rechsjtreeks nao de Kuulköpkespool gaon.

Aafsjloetbal, veur beginne Raod en Dansgarde óm 17.33 oer. Róndj 18.33 oer kump de Kwekkerteprins op bezeuk. Optraeje Dansgarde +/- 19:11 oer en Mieske 19:22. Óm 20.22 oer sjloeting vanne jeugvastelaovindj 2018 door de jeugprins.  

Sjoone Vastelaovindj Same!